Baza wiedzy

Irreale Wunschsätze

Język niemiecki - Irreale Wunschsätze


mogą odnosić się do teraźniejszości lub do przeszłości. W zdaniach tego typu stosujemy Konjunktiv II (Konjunktiv Präteritum lub Konjunktiv Plusquamperfekt).

 1. W zdaniach odnoszących się do teraźniejszości występuje Konjunktiv Präteritum. Wyrażają one "pobożne życzenia", które z przyczyn obiektywnych w chwili obecnej nie są możliwe do spełnienia, np.

  • Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich Sport treiben.
   Gdybym miał więcej czasu, uprawiałbym sport (ale mam w tej chwili za mało czasu na to).

 2. W zdaniach tego typu odnoszących się do przeszłości występuje Konjunktiv Plusquamperfekt.

Wyrażają one życzenia odnoszące się do przeszłości, które nie mogą już nigdy być spełnione. (Mogą także wyrażać ubolewanie, że w przeszłości nastąpiła dana czynność, która nie powinna mieć miejsca).

Przykłady:

 • Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich das Buch zu Ende gelesen. (Gdybym miał więcej czasu, doczytałbym tę książkę do końca).

 • Wenn er vorsichtiger gefahren wäre, hätten sie keinen Unfall gehabt.
  (Gdyby (wtedy) jechał ostrożniej, nie mieliby wypadku).
Dodaj do swoich materiałów