Baza wiedzy

Interrogativpronomen

Język niemiecki - Interrogativpronomen

Zaimki pytające


- służą do zadawania pytań


 1. Nominativ wer? - kto? was? - co?
  Genitiv wessen wessen
  Dativ wem wem
  Akkusativ wen was


 2. welcher (r. m.), welche (r. ż.), welches (r. n.), welche (l. mn.)
  - odmieniają się jak rodzajnik określony.

  Czasami używana jest forma bez końcówki: welch (ein, eine, ein).

 3. was für ein? (r. m. ) was für eine? (r. ż) was für ein? (r. n.)- odmiana jak rodzajnik nieokreślony "ein"

  was für? (l. mn.) - bez rodzajnika.

  Jeżeli w pytaniu nie używamy rzeczownika, należy pamiętać o następujących końcówkach:

  Was für einer?
  Was für eine?
  Was für eins?
Dodaj do swoich materiałów