Interferencja i powstawanie dudnień

Interferencja i powstawanie dudnień
  PEŁNY EKRAN  

Symulacja przedstawia wykresy dwóch fal w funkcji położenia, oraz wynik ich superpozycji - falę wypadkową. Uczniowie mogą zmieniać częstotliwość jednej z fal i obserwować zmiany fali wypadkowej - powstawanie dudnień.


Źródło

© 2016, Andreu Glasmann; Wolfgang Christian; Mario Belloni; lookang.

Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike