+ Pokaż spis treści

Interferencja. Dwa źródła.

Interferencja. Dwa źródła.Flash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Animacja pokazuje wynik interferencji dwóch fal pochodzących od punktowych źródeł. Klikając na odpowiedni przycisk możemy zaznaczyć (Show) lub ukryć (Hide) znaczniki punktów w których występuje wzmocnienie – zielona, ciągła linia lub wygaszenie drgań – czerwona, przerywana linia (maksima i minima interferencyjne).

Źródło: http://www.acoustics.salford.ac.uk/feschools/index.htmCC
BY-NC-ND 2.0 UK