+ Pokaż spis treści

Interferencja 2

Interferencja 2Flash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Interferencja fal od dwóch źródeł. Przciągnij myszką, żeby zmienić odległość źródeł. W punktach w których spotykają się grzbiety fal (linie niebieskie) lub doliny fal (linie przerywane) następuje wzmocnienie fali – interferencja konstruktywna. W punktach spotkania grzbietu z doliną następuje wygaszenie (osłabienie) drgań – interferencja destruktywna.

©Tony Mangiacapre., - All Rights Reserved
http://www.stmary.ws/highschool/physics/home/animations3/