+ Pokaż spis treści

Instrukcja skrócona

Open-Sankore: skrócona instrukcja


Po zainstalowaniu programu aby go uruchomić kliknij dwukrotnie na ikonę skrótu Open Sankore znajdującą się na pulpicie lub poprzez menu Start: Start/Wszystkie programy/Open Sankore.


Po załadowaniu aplikacji (domyślnie otworzy się w trybie pracy "Tablica") ukaże się ten ekran:

Open Sankore ma cztery różne tryby pracy (I-IV). Wyboru dokonujemy w głównej belce narzędziowej (na górze, po prawej stronie):


Omawiamy tu podstawowe funkcje programu, bez wdawania się w szczegóły. Po zapoznaniu się z tą częścią możemy już korzystać z podstawowych funkcjonalności programu. Dobrze jest w tym momencie samemu "pobawić" się i posprawdzać działanie poszczególnych elementów i dopiero wtedy, po oswojeniu się z nimi, przejść do opisu szczegółowego.

I. Tablica


Okno główne programu widoczne jest powyżej. Tryb pracy Tablica (domyślny) składa się z sześciu obszarów.


I.1. Część centralna to obszar roboczy.


Tu przeciągamy elementy -obiekty i organizujemy je na ekranie. Każdy obiekt po kliknięciu pokaże ramkę z narzędziami umożliwiającymi jego edycję (wielkość, obrót, kolejność warstw). Także rysowane linie po zakreśleniu mogą uzyskać status obiektu.


I.2. Na dole w środku pojawia się przybornik - ruchomy pasek narzędziowy (można go przeciągnąć myszką w dowolne, wygodne w danym momencie położenie lub całkowicie ukryć klikając ikonę piórka na górnej belce narzędziowej, po lewej).


Opis funkcji pojawia się po najechaniu myszką na ikonę. Znajdują się tu narzędzia służące głównie komentowaniu ekranu: pisak, gumka, marker, wirtualny wskaźnik laserowy. Stronę możemy powiększać lub zmniejszać, możemy też dokonać zrzutu ekranu.


I.3. Główna belka narzędziowa. Na górze ekranu. Tu omawiamy jej lewą część (prawa służy do wyboru trybu pracy - patrz wyżej):Tu możemy schować/pokazać ruchomy pasek narzędziowy I.2, dokonać wyboru koloru i grubości linii pisaka i markera, dobrać wielkość gumki i rodzaj tła. Możemy dodawać kolejne strony i nawigować między nimi. Mamy też możliwość cofania wykonanych działań i ich przywrócenia. Możemy usuwać obiekty i je grupować


I.4/5. Panel po lewej. Zawiera dwie karty:


I.4. Karta miniatur. Pozwala nam przeglądać i wybierać strony dokumentu, pokazując w panelu ich miniaturki.  I.5. Karta opisów – widok metadanych: umożliwia dodawanie metadanych do prezentacji. Są dwa rodzaje kart – katalogowa do strony tytułowej lub komentarze do slajdu dla stron następnych. Wyświetli się opis strony wybranej w trybie 1.4. Domyślnie wyświetla się z opisem-kartą katalogową strony tytułowej.


I.6. Biblioteka. W okienku po prawej stronie. Tu znajdują się zgromadzone wcześniej materiały (zdjęcia, filmy, aplikacje, linki).

II. Sieć WEB

 Zintegrowana przeglądarka internetowa.Pozwala na przeglądanie stron ineretowych podczas pracy z Open-Sankore.


Open-Sankore jest zintegrowany z przeglądarką internetową. Ruchomy pasek narzędzi pozwala szybko przechwycić część lub całość ekranu i dodać je do slajdu. Następnie można opisywać lub komentować zrzuty ekranu za pomocą dostępnych narzędzi.

III. Dokumenty
Biblioteka dokumentów: do zarządzania przygotowanymi lekcjami. Tu przechowujemy wszystkie opracowane slajdy/lekcje. Tu możemy dodawać/usuwać dokumenty, organizować je w folderach, importować/eksportować pliki. Kopiowanie slajdu do innego dokumentu i zmiana kolejności slajdów metodą przeciągnij i upuść.


Po oswojeniu się z podstawowymi funkcjami Open-Sankore, należy zapoznać się z pełną instrukcją. Dużo możliwości i ułatwień w korzystaniu z programu jest "ukrytych" i dowiemy się o nich dopiero czytając opis.

IV. POKAŻ PULPIT


Pokazuje pulpit komputera, a jednocześnie zapewnia dostęp do narzędzi Open-Sankore.Uwaga: adnotacje i komentarze wprowadzone w oknie pulpitu nie są zapisywane. Aby je zapisać, użyj Przechwytywanie ekranu na pasku narzędzi.

V. OPEN-SANKORE MENU


Różne opcje i wybór preferencji, zakończenie pracy programu.