+ Pokaż spis treści

Inkscape


Inkscape


Inkscape – darmowy program do tworzenia grafiki wektorowej, stworzony w ramach projektu GNU.


Pozwala na tworzenie przede wszystkim symboli, znaków towarowych i logotypów produktów/firm/stowarzyszeń oraz tworzenie ikon czy postaci komiksowych. Jest odpowiednikiem popularnego, płatnego programu CorelDRAW.


Pracuje w systemach Linux, Mac OS, Windows, a rozpowszechniany jest na licencji GNU GPL.


Nie obsługuje standardu CMYK, pozwalając jedynie na jego symulację.


Umożliwia tworzenie kształtów i linii, strzałek, tworzenie krzywych Beziera, wyginanie napisów wzdłuż krzywych, malowanie obiektów – także gradientem, nadawanie im przezroczystości, zmianę kształtów dowolnych obiektów za pomocą rozbudowanej edycji węzłów, sumowanie i odejmowanie ścieżek, grupowanie i rozgrupowywanie obiektów, kaligrafię. Udostępnia narzędzie do wyrównywania obiektów względem siebie.


Pozwala na bezpośrednie dołączanie do projektu rysunków grafiki rastrowej lub ich wektoryzację (trasowanie), za pomocą zintegrowanej wtyczki wykorzystującej program potrace. Program ten zawiera również prosty edytor kodu XML, co umożliwia dostęp m.in. do zablokowanych obiektów.


Jego zaletą jest wbudowany zbiór polskich lekcji, dostępnych w menu pomocy, zawierających praktyczne ćwiczenia od podstawowych kształtów do zaawansowanych jak kaligrafia czy elementy kompozycji.


Macierzystym formatem zapisu plików w Inkscape jest SVG. Program umożliwia jednak eksport do innych formatów – EPS, PS, AI, zwykły SVG, POV (POV-Ray, tylko spline'y), SVGZ (skompresowany SVG).


Inkscape wykorzystuje bibliotekę GTK+ oraz gtkmm, która docelowo ma być w programie jedynym sposobem na komunikację z interfejsem graficznym.


(źródło: wikipedia)


Linki


Do pobrania    
Świetny Polski portal o Inkscape    
Inkscape: Guide to a Vector Drawing Program