+ Pokaż spis treści

Informacje o wynikach

Flubaroo - informacje o wynikach


E-mail z informacjami o wynikach
 

  • Aby wysłać e-mail do każdego ucznia, przejdź do Flubaroo, Email Grades.
  • Wyświetli się okno dialogowe. Upewnij się, że pole Email Question zmieniło się na Email Address.
  • Istnieje możliwość włączenia do maila klucza odpowiedzi i krótkiej wiadomości.
  • E-mail wysłany do każdego ucznia będzie zawierał jego łączny wynik oraz ocenę każdego pytania (nieprawidłowe odpowiedzi zaznaczone będą na czerwono).
Sprawozdania

 

  • Idź do Flubaroo, View Report, aby wyświetlić raport podsumowujący klasyfikacji. Raport obejmuje rozkład wyników (histogram) oraz przycisk - prześlij mi mailem kopię raportu.
[na podstawie materiałów Flubaroo]