Baza wiedzy

Infinitivkonstruktionen

Język niemiecki - Infinitivkonstruktionen


Konstrukcje z "um...zu", "ohne...zu", "(an)statt...zu"
 1. Konstrukcje z "um...zu", "ohne...zu", "anstatt...zu" nie posiadają własnego podmiotu, tylko odnoszą się do podmiotu w zdaniu głównym. (Przy różnych podmiotach używamy zdań z "damit" - por. Finale Nebensätze, ohne dass, (an)statt dass).
 2. Konstrukcje z "um...zu", "ohne...zu", "(an)statt...zu" występują przed lub po zdaniu głównym.

um...zu
 1. Konstrukcja "um...zu" wyraża cel danej czynności, życzenie lub zamiar.
 2. "um...zu" możemy przetłumaczyć jako "aby", "żeby".
 3. Przy takich samych podmiotach w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym stosujemy "um...zu", przy różnych - "damit".

Porównaj:
 • Die Mutter gibt mir das Geld, damit ich die Rechnung bezahle.
  różne podmioty - zdanie z "damit"
  (Mama daje mi pieniądze, żebym zapłaciła rachunek).

 • Ich rufe den Kellner, um die Rechnung zu bezahlen.
  (Wołam kelnera, żeby zapłacić rachunek).

Przykłady konstrukcji z "um...zu":
 • Ich brauche ein Bügeleisen, um meine Sachen zu Bügeln.
  (Potrzebuję żelazko, żeby wyprasować swoje rzeczy).

 • Peter ruft seine Eltern an, um ihnen zum 30. Hochzeitstag zu gratulieren.
  (Peter dzwoni do swoich rodziców, żeby złożyć im życzenia z okazji 30 rocznicy ślubu).
Dodaj do swoich materiałów