Baza wiedzy

Indefinite Pronomen

Język niemiecki - Indefinite Pronomen

Zaimki nieokreślone


 • man

        Zaimek nieokreślony "man" występuje zawsze z 3 osobą liczby pojedynczej. Używamy go wtedy, gdy nie chcemy nazwać podmiotu lub kiedy podmiot nie jest nam bliżej znany.

  Przykłady:

  In Deutschland trinkt man viel Bier. - W Niemczach pija się dużo piwa.
  Hier darf man nicht rauchen. - Tu nie wolno palić.
  Hier muss[1] man warten. - Tu trzeba zaczekać.
  Man sollte viel trinken und Sport treiben. - Powinno się dużo pić i uprawiać sport.
  Zaimek nieokreślony "man" występuje tylko w I przypadku; w pozostałych jest zastępowany przez "einer".

 • jemand - ktoś

  Nominativ jemand
  Genitiv jemandes
  Dativ jemandem
  Akkusativ jemanden


 • niemand - nikt

  Nominativ niemand
  Genitiv niemandes
  Dativ niemandem
  Akkusativ niemanden


 • jeder (jedermann) - każdy
  jeder - odmienia się jak rodzajnik
  jedermann - tylko w II przypadku przyjmuje końcówkę -es

 • irgend - podstawowe znaczenie: "jakiś"
  irgendwie - jakoś
  irgendwann - kiedyś
  irgendwo - gdzieś itd.
  Sam zaimek "irgend" nie odmienia się.

 • einander - oznacza "wzajemnie" i nie odmienia się przez przypadki. Często występuje też w połączeniu z przyimkiem, np. miteinander - wspólnie.

  [1]wg nowej pisowni
Dodaj do swoich materiałów