+ Pokaż spis treści

III.3. Miniatury stron

III.3. MINIATURY STRON


Wybranie (kliknięcie) dokumentu wyświetli po prawej stronie miniatury wszystkich jego stron. 

III.3.1. Zmiana wielkości miniatur

Suwakiem z prawej strony na dole możemy zmieniać wielkość wyświetlanych miniaturek slajdów. Na zdjęciach pokazano maksymalną i minimalną ich wielkość przy skrajnych położeniach suwaka.


III.3.2. Przeglądanie i organizowanie stron dokumentu. Kolejność stron


Zmiana kolejności ze stron dokumentu odbywa się metodą przeciągnij i upuść. Wybieramy stronę, którą chcemy przenieść i upuszczamy w miejscu do którego chcemy ją przenieść (pojawia się szary prostokąt sygnalizujący miejsce w którym strona zostanie umieszczona).


III.3.3. Kopiowanie strony z jednej lekcji do innej


Można łatwo skopiować slajd z jednej lekcji do innej za pomocą prostego przeciągnij i upuść. W trybie Dokumenty, po prostu odznaczamy jedną z kilku stron z dokumentu źródłowego i przeciągamy do dokumentu docelowego. Strona zostanie skopiowana (a nie przeniesiona) do nowego dokumentu, w którym, tak jak każdą inną, można ją edytować.