+ Pokaż spis treści

III.2. Belka narzędziowa

III.2. BELKA NARZĘDZIOWA
Lewa strona belki narzędziowej.


III.2.1. Narzędzia


Otwiera chowa lub pokazuje ikonę otwierającą wirtualną klawiaturę.


III.2.2. Nowy dokument


Dodaje do Dokumentów niezatytułowanych Nowy dokument.


III.2.3. Nowy folder


Dodaje do Dokumentów niezatytułowanych Nowy folder.


III.2.4. Importuj


Importuje wybrany plik, tworząc nowy dokument lub zestaw dokumentów.


Obsługiwane pliki:Import odbywa się bez wpływu na oryginalny dokument.

III.2.5. Eksportuj


Eksportuje odznaczony dokument w wybranym formacie do wybranej lokalizacji.
Po wyeksportowaniu dokumentu do formatu Open Sankore lub IWB, można następnie wykorzystać i zmodyfikować go z innego komputera z oprogramowaniem Open-Sankore.
Grupowy eksport i import  plików UBZ: UBX

Tryb "Dokumenty" pozwala na eksport i import w postaci plików archiwum zawierających dokumenty prezentacyjne i podfoldery.


Aby utworzyć archiwum konieczne jest zgrupowanie dokumentów  w folderze.

Wybierz folder, który chcesz wyeksportować do formatu archiwum i kliknij przycisk "Eksportuj" i wybierz opcję "Eksportowanie do formatu Sankore UBX".

Program utworzy wtedy archiwum (UBX) o wybranej przez nas nazwie i zapisze w wybranej przez nas lokalizacji.

III.2.6. Zmień nazwę


Otwiera pole tekstowe odznaczonego folderu/dokumentu.


III.2.7. Duplikuj


Powiela odznaczony slajd lub dokument.
Pozwala to na pracę na stronie innego dokumentu bez zmiany oryginału.

III.2.8. Kosz


Jeżeli odznaczony jest dowolny podfolder lub dokument (bez odznaczonej strony) kliknięcie ikony kosz na belce narzędziowej przenosi odznaczony element do kosza.


To samo możemy uzyskać przeciągając ten element i upuszczając na ikonie kosza w Menu.


III.2.9. Opróżnianie folderów


Jeżeli odznaczony jest folder Moje dokumenty, Dokumenty niezatytułowane lub Modele
kliknięcie ikony Opróżnij na belce narzędziowej przenosi całą zawartość odznaczonego folderu do kosza.

Jeśli przypadkowo umieścimy dokument w koszu, można go odzyskać, przeciągając folder.


III.2.10. Usuwanie stron


Nie da się usunąć strony tytułowej. Odznaczenie dowolnej innej miniatury strony i kliknięcie ikony "Usuń" (Uwaga - czasami niesłusznie zamienia się w "Kosz") powoduje pojawienie się ostrzeżenia:Potwierdzenie w sposób nieodwracalny usuwa odznaczoną  stronę dokumentu.

III.2.11. Usuwanie dokumentów i podfolderów


Jeżeli odznaczymy dowolny element w Menu w folderze Kosz kliknięcie ikony Usuń usuwa bezpowrotnie odznaczony element.

UWAGA! Program NIE prosi o potwierdzenie.

III.2.12. Opróżnianie kosza


Jeżeli w Menu odznaczony jest folder kosz kliknięcie ikony Opróżnij bezpowrotnie usunie całą jego zawartość.


UWAGA! Program NIE prosi o potwierdzenie.


III.2.13. Otwórz na tablicy


Otwiera odznaczony slajd w trybie edycji, na Tablicy. Ten sam efekt uzyskamy klikając dwukrotnie miniaturę slajdu.


UWAGA!
Czynności tych nie da się wykonać w przypadku dokumentów umieszczonych w folderze Modele (żeby edytować, trzeba je przenieść lub skopiować do innego folderu).


III.2.14. Dodaj do dokumentu roboczego


Dodaje odznaczoną stronę z dowolnie wybranego dokumentu do dokumentu roboczego (otwartego na tablicy). Jednocześnie przenosi nas do tego trybu.


III.2.15. Dodaj


Dokonujemy wyboru spośród trzech opcji.
  • Dodaj foder z obrazami. Automatycznie tworzy nowe strony ze wszystkimi obrazami z folderu (jedno zdjęcie na każdej stronie).
  • Dodaj obrazy. Obsługiwane formaty:  • Dodaj strony z pliku. Obsługiwane formaty: