+ Pokaż spis treści

III.1. Menu

III.1. MENU FOLDERÓW I DOKUMENTÓW


Z lewej strony. Zawiera trzy główne foldery: Moje dokumenty (tu znajduje się podfolder Dokumenty niezatytułowane), Modele i Kosz. Mała zielona strzałka wskazuje dokument aktualnie otwarty na tablicy.
III.1.1. Tworzenie nowych folderów i dokumentów


Open-Sankore automatycznie, po uruchomieniu programu, tworzy nowy dokument ze stroną tytułową . Zawsze w tym samym folderze "Dokumenty niezatytułowane"  i zawiera w nazwie dokumentu dokładną datę utworzenia.

W celu ułatwienia pracy użytkownikom, Open-Sankore automatycznie zapisuje pracę przy każdej zmianie strony lub gdy program zostanie zamknięty (W związku z tym nie ma funkcji "Zapisz").

Kliknięcie ikony Nowy dokument (III.2.2.), Nowy folder (III.2.3.) w belce narzędziowej automatycznie tworzy nowy element w Dokumentach bez tytułu.

III.1.2. Rozwijanie i zwijanie zawartości folderów

Oznacza, że zawartość folderu jest widoczna. Kliknięcie w ten trójkąt zwija ją.

Oznacza, że zawartość folderu jest niewidoczna. Kliknięcie w trójkąt rozwija ją.


III.1.3. Nadawanie/zmiana nazwy folderu i dokumentu


Dokumenty/lekcje zapisują się automatycznie z nazwą (jeżeli jej nie zmieniliśmy) w postaci daty utworzenia. Jeżeli chcemy nazwę zmienić należy dwukrotnie ją kliknąć lub po wybraniu dokumentu/folderu kliknąć ikonę "Zmień nazwę" (III.2.6.) w belce narzędziowej.

Tu wpisujemy swoją nazwę dokumentu.III.1.4. Organizowanie folderów i dokumentów i stron/slajdów w dokumencie

Aby zorganizować i przenieść dokumenty lub foldery, należy użyć metody przeciągnij i upuść. Wybierz dokument lub folder, który chcesz i upuść go w folderze docelowym.

Każdy folder może zawierać zarówno podfoldery jak i dokumenty.

III.1.5. Folder Modele


W folderze Modele przechowujemy dokumenty, które nie chcemy żeby były modyfikowane. Aby je edytować należy najpierw skopiować je do innego folderu.


III.1.6. Tworzenie stron w dokumencie


W trybie Dokumenty możemy bezpośrednio skopiować stronę z odznaczonego dokumentu, przeciągając jej miniaturkę i upuszczając ją na wybranej lekcji w menu.

W trybie Dokumenty ożemy też użyć przycisków III.2.7., III.2.14., III.2.15.