+ Pokaż spis treści

III. Dokumenty

III. DOKUMENTY


Biblioteka dokumentów: do zarządzania przygotowanymi lekcjami. Tu przechowujemy wszystkie opracowane lekcje i materiały robocze.

Przycisk"Dokumenty"  wyświetla okno, które pozwala nie tylko na organizowanie kursów i stron kursu, ale także na import różnych rodzajów dokumentów w formacie Open-Sankore (dokumenty są edytowalne) lub eksportu dokumentów w formacie PDF  lub Open-Sankore.Te ostatnie można później edytować z innego komputera.

Tryb Dokumenty łączy w sobie wszystkie elementy związane  zarządzaniem stronami:

  • organizacja stron w dokumencie
  • możliwość zmiany nazwy lekcji
  • import danych
  • eksport do: PDF,  formatu Sankore  UBZ, UBX, formatu IWB (CFF)
  • dodawanie stron do dokumentu
  • publikacja na stronie Sankore Planète

W trybie Dokumenty mamy trzy obszary. Na górze belka narzędziowa (III.2), z lewej menu folderów i dokumentów (III.1), część centralna i po prawej to obszar na którym wyświetlają się miniatury stron (III.3) wybranego dokumentu.

W trybie Dokumenty dostępna jest wirtualna klawiatura.