+ Pokaż spis treści

I.4/5. Opisy slajdów

I.4/5. WYBÓR/OPISY SLAJDÓW. PANEL PO LEWEJ STRONIE


Zawiera dwie karty: górna ikona otwiera – I.4. widok miniatur dokumentów (stron), a dolna I.5. arkusze opisów.
Przy panelu zminimalizowanym kliknięcie ikony podświetlonej otwiera panel, kliknięcie niepodświetlonej podświetla ją (i wtedy ponowne kliknięcie otworzy panel).

Przy panelu otwartym kliknięcie ikony podświetlonej minimalizuje panel, a niepodświetlonej przełącza do jej trybu.Wielkość otworzonego panelu można zmieniać przeciągając myszką podświetloną ikonę.

I.4. KARTA MINIATUR. WYBÓR SLAJDU


Przegląd stron dokumentu w panelu po lewej stronie.Pozwala nam przeglądać i wybierać strony dokumentu, pokazując w panelu ich miniaturki. Po przejściu do 1.5. zobaczymy opis ostatnio odznaczonej strony (jeżeli jest ona opisana tu na slajdzie widzimy symbol czapki - biret uczniowski).

W tym okienku możliwe też jest bezpośrednie usuwanie, kopiowanie stron lub zmiana ich kolejności. Po najechaniu kursorem na miniaturę strony pojawią się ikony (od lewej): usuń, kopiuj, przesuń do góry, przesuń w dół.


I.5. KARTA OPISÓW


Widok metadanych: umożliwia dodawanie metadanych do prezentacji. Są dwa rodzaje kart – katalogowa do strony tytułowej lub komentarze do slajdu dla stron następnych. Wyświetli się opis strony wybranej w trybie 1.4. Domyślnie wyświetla się z opisem-kartą katalogową strony tytułowej. Strona 0 czyli tytułowa jest obligatoryjna, znajduje się automatycznie we wszystkich dokumentach, także tych nowo tworzonych.

UWAGA! W przypadku eksportu dokumentu Open-Sankore do formatu pdf karty opisów nie są dołączane.


I.5.1. Karta katalogowa

Karta katalogowa – opis ogólny prezentacji, przy stronie tytułowej (slajd nr 0).

Kliknięcie ikony pisaka otwiera pola aktywne, w które możemy wpisać dowolną treść, lub wybrać z listy.
I.5.2 Opisy stron


Po dokonaniu wyboru strony w I.4. przejście do trybu I.5. wyświetli pola komentarzy do tej strony. W tym miejscu możemy też zapisać dodatkowe i opcjonalne elementy lekcji.

UWAGA!
Strona tytułowa, to strona o numerze 0 i musi się ona pojawić. Kolejne strony – Strona: 1, Strona: 2...Po rozwinięciu:Poszczególne rubryki możemy dowolnie powielać lub kasować.