+ Pokaż spis treści

I.3. Belka narzędziowa

I.3. GŁÓWNA BELKA NARZĘDZIOWA


W naszych zrzutach na górze ekranu – położenie zalecane dla tabletów, ale w preferencjach (V.7.1) można wybrać ustawienie na dole – zalecane dla tablic.W tym miejscu omawiamy jej lewą część:
I.3.1. Piórko

Kliknięcie wyświetla / ukrywa ruchomy pasek narzędzi / przybornik (I.2).


I.3.2. Wybór koloru


Ikona aktualnie używanej opcji jest wyróżniona. Każdy z czterech kolorów jest zoptymalizowany w celu zapewnienia najlepszego kontrastu z wybranym tłem. Kolor linii dostosuje się automatycznie do wybranego tła strony.

Kolory można zmienić w menu Open-Sankore w sekcji Preferencje (V.7).


I.3.3. Grubość kreski


Przycisk "Linia"  pozwala wybrać różne szerokości linii dla pióra i znacznika. Domyślnie grubość linii dobrana jest do potrzeb standardów pisania. Odpowiednio w markerze, grubsze linie są  najbardziej odpowiednie, aby zaznaczyć pozycję na swojej stronie.

UWAGA! Parametry domyślne cech pióra i znacznika można zmienić w menu Open-Sankore Preferencje (V.7). Tu możemy dowolnie zmienić m.in. domyślne grubości linii pióra i markera.

I.3.4. Wielkość gumki


"Gumka", pozwala wybrać rozmiar narzędzia, za pomocą którego możemy usunąć całość lub część tekstu/rysunku, który wcześniej sporządziliśmy.

Dostępne są trzy wielkości gumki. Po wybraniu jednego z rozmiarów, narzędzie wymazywania zostanie automatycznie aktywowane.
Można też uruchomić gumkę przez przycisk "Usuń adnotację"  w przyborniku (I.2.2). Wtedy domyślnie zostanie użyty  ostatnio wybrany rozmiar gumki.

Długie przyciśnięcie gumki (nieruchomej) pokaże dodatkowe opcje:I.3.5. Wybór tła


Można dostosować slajd zmieniając tło (tu 4 opcje: biały, biały w kratkę, czarny i czarny w kratkę).
Wiele dodatkowych motywów dostępnych jest w bibliotece: Biblioteka/Obrazy/Fonds (Tła).

Możemy anulować (Cofnij) lub przywrócić (Wykonaj ponownie) na slajdzie kolejno wykonywane działania.

I.3.6. Cofnij


Cofa ekran do sytuacji przed ostatnio wykonanym działaniem.

I.3.7. Wykonaj ponownie


Powraca do sytuacji sprzed cofnięcia.


OSTRZEŻENIE! Działania te można wykonywać tylko na stronie w użyciu . Po zmianie, nie będzie można korzystać z tej funkcji w odniesieniu do działań realizowanych wcześniej.

I.3.8. Strony


Dodaje nowe slajdy (strony) do kursu. Powoduje automatyczne przejście do dodanej strony.

Długie kliknięcie ikony wyświetli dodatkowe opcje. Pojawi się menu, które pozwala wybrać, czy chcesz dodać nową stronę po bieżącej, duplikować bieżącą stronę czy zaimportować stronę lub zestaw stron z pliku na komputerze. Plik ten musi zawierać przynajmniej jedną stronę formatu zdjęcia  (PNG, JPG, GIF, ...) lub PDF.

Na stronie tytułowej (strona 0), dostępne są tylko dwie funkcje (nowa strona i importuj stronę).UWAGA! Strony można też imporować w trybie dokumenty. Przeciągamy jej miniaturkę upuszczając na tytule prezentacji do której chcemy ją skopiować.

I.3.9. Zmiana strony


Przyciski "Wstecz" i "Dalej" pozwalają przejść do poprzedniej lub następnej strony.

I.3.10. Usuń


Kasuje wszystko na slajdzie. Długie kliknięcie wyświetla inne opcje (usuń tylko ślady pióra, tylko obiekty, wymaż tło).I.3.11. Grupuj


Pozwala grupować kilka elementów na slajdzie, aby łatwiej je obsługiwać.


 


Jeżeli obiekt ma składać się z kilku elementów (na przykład rysunek zawierający wiele linii lub zdjęcie i jego podpis) to po objęciu obszaru zawierającego te elementy prostokątem (przeciągamy myszką z wciśniętym lewym przyciskiem), po puszczeniu i kliknięciu teraz już aktywnej ikony "Grupuj" otrzymujemy jeden odrębny obiekt z własną ramką narzędziową.To samo uzyskamy klikając kolejno obiekty, które chcemy zgrupować z wciśniętym klawiszem SHIFT (wygodne gdy nie da się przeciągnąć ramki zawierającej tylko te wybrane elementy). Każdy obiekt jednocześnie pokaże wtedy ramkę narzędziową. Po kliknięciu ikony grupuj także otrzymamy jeden odrębny obiekt z własną ramką narzędziową, zawierający wszystkie wybrane wcześniej elementy.


I.3.12. Rozgrupuj


Jeżeli uaktywnimy ramkę narzędziową obiektu, którego elementy zostały zgrupowane pojawia się opcja rozgrupuj.