+ Pokaż spis treści

I.2. Przybornik

I.2. PRZYBORNIK - RUCHOMY PASEK NARZĘDZIOWY


Na dole w środku pojawia się ruchomy pasek narzędziowy (można go przeciągnąć myszką w dowolne, wygodne w danym momencie położenie lub całkowicie ukryć klikając ikonę piórka I.3.1 na górnej belce narzędziowej, po lewej).Funkcja przycisku przybornika wyświetla się po najechaniu kursorem na ikonę. Kolejno:

I.2.1. Dodaj adnotację do dokumentu (pisak)I.2.2. Usuń adnotację (gumka)


Pozwala wykasować wszelkie adnotacje napisane rysikiem lub markerem.

Po uaktywnieniu, długie przyciśnięcie gumki (nieruchomej) pokaże dodatkowe opcje:

I.2.3. Wyróżnienie (marker)


Za jego pomocą można wyróżnić fragmenty, zapewniając większy poziom przejrzystości.


I.2.4. Wybierz i zmodyfikuj obiekty


Tradycyjny kursor, pozwala na wybranie i modyfikowanie obiektów. Kliknięcie otwiera ramkę narzędziową (I.1). Długie kliknięcie pozwala przeciągnąć obiekt.


I.2.5. Interakcja z elementami


Pozwala na interakcję z obiektem (np. możemy go przenieść) bez wyświetlania w ramce narzędziowej. Narzędzie pozwala również wykonywać szereg czynności (hiperłącze, link do innej strony, odtworzenie dźwięku) i działań w aplikacjach, widgetach lub animacjach flash.


Jak widać ruchomy pasek narzędziowy ma dwa różne kursory. Pierwszy kursor jest lepszy do tworzenia lekcji, drugi natomiast jest lepiej przystosowany do pracy z uczniami, tak aby nie przeładowywać interfejsu.


I.2.6. Przewijaj stronę


Pozwala przesuwać stronę.
Jeśli przesuniemy stronę za pomocą tej funkcji, można powrócić do położenia centralnego, klikając dwukrotnie ikonę.


I.2.7. Powiększ


Pozwala powiększyć część ekranu.


I.2.8. Zmniejsz


Pozwala zmniejszyć część ekranu.
Jeśli zwiększymy/zmniejszymy stronę, a następnie chcemy powrócić do pierwotnego rozmiaru, możemy to zrobić od razu, wykorzystując przycisk z lupą z czerwonym krzyżykiem, pojawiający się na dole po prawej stronie:Kliknięcie w krzyżyk automatycznie przywraca pierwotny rozmiar. Aby powrócić do oryginalnej wielkości, można także dwukrotnie kliknąć na ikonę, która została użyta,


I.2.9. Wirtualny wskaźnik laserowy


Narzędzie uaktywnia wirtualny wskaźnik laserowy (który nie zapisuje) w postaci dużej czerwonej kropki.


I.2.10. Rysuj linie


Pozwala narysować linie proste.


I.2.11. Napisz tekst


Narzędzie tworzy na stronie obiekt tekstowy (opis I.1).


I.2.12. Przechwyć część ekranu


Po przechwyceniu strony lub jej części, pojawia się menu, w którym można wybrać, to gdzie chcemy dodać obraz.
I.2.13. Wyświetl wirtualną klawiaturę


Pozwala na korzystanie z klawiatury bez konieczności stawania przed komputerem.


1.2...

W kolejnej wersji zapowiadane są rozszerzenia o dodatkowe funkcje takie, jak odnośniki hipertekstowe, linki do innych stron, odtwarzanie dźwięku.