+ Pokaż spis treści

I.1. Obszar roboczy

I.1. OBSZAR ROBOCZY


Część centralna to Obszar roboczy, a umieszczone tu elementy to obiekty i rysowane linie.
Tu piszemy, rysujemy, przeciągamy lub wklejamy elementy/obiekty i organizujemy je na ekranie.


Szare linie wyznaczają minimalny obszar, który będzie widoczny na każdym monitorze czy każdej tablicy;  wyświetlane na wszystkich typach projektorów (4/3, 16/9, HD ...) niezależnie od rozdzielczości. Wszystko co będzie umieszczone lub napisane w tym obszarze musi być widoczne na powierzchni projekcyjnej. Ta informacja jest bardzo istotna, jeśli chcemy udostępnić wytworzone zasoby innym.


Każdy obiekt po kliknięciu pokaże ramkę z narzędziami umożliwiającymi jego edycję (wielkość, obrót, kolejność warstw).


Obiekty na tablicy. Ramki obiektów i możliwe do wykonania działania.
I.1.1. Rozciąganie ramki w poziomie


Po najechaniu kursorem pojawi się symbol:  


W tym momencie przeciągnięcie myszką z wciśniętym lewym przyciskiem rozciąga ramkę w poziomie.


I.1.2. Rozciąganie ramki w pionie


Po najechaniu kursorem pojawi się symbol:


W tym momencie przeciągnięcie myszką z wciśniętym lewym przyciskiem rozciąga ramkę w pionie.


I.1.3. Odbicia symetryczne obrazów


Można zastosować symetrię poziomą lub pionową obrazu, przeciągając jedną z krawędzi obrazu na przeciwną stronę.I.1.4. Zmiana wielkości ramki z zachowaniem proporcjiPo najechaniu kursorem pojawi się symbol:

W tym momencie przeciągnięcie myszką z wciśniętym lewym przyciskiem zmienia wielkość ramki (z zachowaniem proporcji wymiarów).


I.1.5. Obrót ramki o dowolny kąt


Po najechaniu kursorem pojawi się symbol:  


W tym momencie przeciągnięcie myszką z wciśniętym lewym przyciskiem obraca ramkę o dowolny kąt.


Uwaga! Czynności I.1.1-2,4 w zależności od rodzaju obiektu mogą zmieniać jego wielkość lub tylko wielkość ramki.


I.1.6. Zmiana położenia obiektu

Przeciągnięcie myszką z wciśniętym lewym przyciskiem w obszarze nieoznaczonym ramki zmienia jej położenie (położenie obiektu możemy też zmienić bez wyświetlania ramki narzędziowej - patrz I.2.4, I.2.5)    


I.1.7 Kasowanie obiektu


Kliknięcie w kółko po lewej.


I.1.8. Dublowanie obiektu


Kliknięcie w kółko środkowe.

Kliknięcie w kółko prawe otwiera dodatkowe opcje (zależne od obiektu):


Zdjęcia        
Dźwięki i Filmy    
Internet    
Tekst
   

I.1.9. Zablokowane

Można zablokować obiekt tak żeby nie można go było przenieść ani zmienić jego rozmiaru. Otwarta kłódka oznacza, że wymiary i położenie obiektu są edytowalne.


I.1.10. Widoczne na ekranie rozszerzonym

Dokonujemy wyboru, czy dany obiekt będzie widoczny na ekranie projekcyjnym


I.1.11. Przejdź do źródła zawartości


Wyświetla plik źródłowy.


I.1.12. Dodaj działanie


Do obiektów zawierających nieruchome obrazy i tekst możemy dodać linki hipermedialne. Menu pozwala wybrać rodzaj odsyłacza:

  • Odtwórz plik audio: link, który pozwala na odtwarzanie dźwięku, po kliknięciu na obiekt.
  • Dodaj łącze do strony: link do innej strony prezentacji.
  • Dodaj łącze do strony www: link do strony internetowej (wymaga połączenia z Internetem).
Aby dodać akcję, wybierz tę opcję z menu kontekstowego obiektu. Kliknij przycisk "OK", aby potwierdzić działanie.


Aby usunąć działanie, wystarczy przejść przez to samo menu.


I.1.13. Zamrożone


Po kliknięciu tego przycisku, aplikacja jest “zamrożona”. Oznacza to, że zachowujemy zawartość aplikacji, tak jak jest. Jeśli zamkniemy Open-Sankore i ponownie otworzymy później, aplikacja nie będzie musiała ponownie być pobrana. Zachowujemy wszystkie dane.


I.1.14. Przekształć jako narzędzie


Gdy aplikacja jest przypięta, będzie wyświetlana na wszystkich stronach dokumentu.


I.1.15. Edytowalne


Dokonujemy wyboru, czy dany obiekt będzie edytowalny.


I.1.16. Ustalanie kolejności warstwZmiana współrzędnej (z) położenia obiektów. Każdy obiekt na tablicy może być przesuwany do przodu lub do tyłu. Po zaznaczeniu obiektu narzędziem wskaźnik, ramka edycji pokazuje m.in. dwa przyciski na dole po lewej.Pierwsza ikona z lewej strony pozwala zmienić, krok po kroku, położenie obiektu do przodu - do frontu (w porównaniu do innych obiektów), natomiast druga ikona pozwala przenieść obiekt do tyłu. Pozwala to na dowolne pozycjonowanie obiektów na planie.


Przytrzymanie ikony wyśle obiekt całą drogę do tyłu lub przeniesie do oporu do przodu. Gdy zmiany położenia obiektu zostaną zastosowane, poinformuje nas o tym sygnał wizualny, w formie animowanego okręgu.


Ramka tekstowa


Kliknięcie na ikonę 1.2.11 w ruchomym pasku narzędziowym otwiera ramkę tekstową. Pisać możemy używając tradycyjnej klawiatury lub, jeżeli jesteśmy od niej daleko, możemy użyć klawiatury wirtualnej.Występują tu wszystkie typowe opcje związane z ramką obiektu. Uwaga: zmiana wielkości ramki nie zmienia rozmiaru czcionki.


Dodatkowe przyciski:


I.1.17. Wybierz czcionkę


Otwiera okno, które pozwala na dokonanie zmian w tekście: zmiana rodzaju czcionki, stylu i rozmiaru.


Między innymi dostępne są czcionki odpowiednie do stosowania z dziećmi uczącymi się czytać i pisać, czcionki skryptowe, fonetyczne, czcionka dla osób z dysleksją (Andika).
I.1.18. Wybór koloru tekstu


Otwiera opcje edycji koloru tekstu.


Mac:
Widows:
I.1.19. Zmiana wielkości czcionki

Dodatkowa możliwość zmiany wielkości czcionki zapisanego tekstu.


I.1.20. Nadawanie liniom statusu obiektu


Także rysowane linie po zakreśleniu mogą uzyskać status obiektu - z własną ramką narzędziową (można je wtedy przesunąć - każdą linię oddzielnie, zmienić rozmiar, obrócić, grupować itp.). Wystarczy zakreślić obszar linii, przeciągając kursor i puścić.