+ Pokaż spis treści

Hominidzi

Pojawienie się człowieka na Ziemi było efektem długiego ciągu przemian. Był to proces biologiczny i społeczny.
Za najważniejsze cechy morfologiczne wyróżniające naszych przodków spośród innych istot zamieszkujących Ziemię badacze uznają:

  • pionową postawę ciała,
  • dwunożny chód,
  • charakterystyczne uzębienie i budowę czaszki z wydatnie powiększoną puszką mózgową.


Zwraca się również uwagę na zachowania społeczne, rekonstruowane na podstawie świadectw pośrednich. Zachowania te występowały w takim stopniu, że można je nazwać kulturą. O działalności pierwszych ludzi "mówią" kamienne narzędzia, resztki budowli mieszkalnych, ślady używania ognia oraz groby i inne świadectwa obrzędów magiczno - religijnych.


KOPALNI PRZEDSTAWICIELE CZŁOWIEKOWATYCH
 

Nazwa Występowanie
(kontynenty)
Czas
(lat temu)
Charakterystyka
Australopithecus
("małpa południowa")
Afryka Wsch.
 
4,4-1,2 mln
 

Najstarsze ze znalezionych form człowiekowatych; były istotami dwunożnymi, o postawie wyprostowanej; mieszkały w jaskiniach, polowały zespołowo; niektóre potrafiły wytwarzać najprostsze narzędzia kamienne.

 

Homo habilis
("człowiek uzdolniony")

Afryka Wsch., Azja Pd.
 
2,1-1,4 mln
 

Nieco większy od australopiteka, pojemność mózgu ok. 700-800 cm3, miał więcej cech ludzkich, wytwarzał proste narzędzia kamienne.

 

Homo erectus
("człowiek wyprostowany")
Pitekantrop
Afryka, Azja Pd., Europa
 
1,5-0,25 mln
 

Całkowicie pionowa postawa ciała, objętość mózgu ok. 800-1200 cm3, żył w środowisku leśno - stepowym, potrafił wytwarzać proste, ale różnorodne naczynia kamienne i wykorzystywać ogień; pierwsze osady.

 

Homo sapiens neandertalensis
("człowiek rozumny neandertalski")
Afryka, Azja, Europa
 
250-30 tys.
 

Zajmował się łowiectwem i zbieractwem, mieszkał głównie w jaskiniach, posługiwał się różnorodnymi, ale prymitywnymi narzędziami kamiennymi; pierwsze ślady świadczące o istnieniu wierzeń (m.in. groby).

 

Homo sapiens sapiens
("człowiek rozumny właściwy")
wszystkie kontynenty w Afryce od ok. 100 tys., w Europie od ok. 40 tys.

Człowiek współczesny, stopniowo rozprzestrzeniający się z Afryki na inne kontynenty.