Co to jest historia?


  1. Rekonstrukcja słynnego konia trojańskiegoSłowo "historia" może mieć różne znaczenia:

    • historia to dzieje, przeszłość: A to już historia...
    • historia to nauka o dziejach człowieka, także przedmiot nauczania: Studiujemy historię...
    • historia to zdarzenie, przygoda: Ale historia mi się dzisiaj przydarzyła...
    • historia to opowiadanie, opowieść o jakimś zdarzeniu: Opowiem ci historię...

  2. Historia, jaką będziemy się zajmować, to nauka badająca dzieje człowieka. Historycy dokonują tego na podstawie źródeł historycznych. Zachowały się różnorodne źródła historyczne niosące wiele ciekawych i interesujących informacje o przeszłości ludzi.
Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl