+ Pokaż spis treści

Henryk Walezjusz

Henryk Walezjusz
(1573 - 1574)


      Wybrany w wyniku pierszej wolnej elekcji w Polsce, brat króla Francji, Ludwika IX. Królem został po zaprzysiężeniu tzw. artykułów henrykowskich (podstawowe normy prawne państwa)i zobowiązań osobistych tzw. Pacta conventa. Na wieść o śmierci brata Henryk Walezy wraca do Francji, by objąć tron (1574). Mimo danej obietnicy, że powróci po uporządkowaniu spraw w Paryżu, nie dopełnia przyrzeczenia. W 1575 roku Polska znów staje przed koniecznością oboru króla.