+ Pokaż spis treści

Henryk I Brodaty

Henryk I Brodaty
(ur. 1163 - 1238)


      Przedstawiciel Piastów śląskich. Świetny polityk, dbał o rozwój gospodarczy swojej dzielnicy. Sojusznik Leszka Białego i Władysława Laskonogiego. Został ranny w czasie zamachu w Gąsawie (1227 rok). W porozumieniu z Laskonogim opanował w 1228 roku Kraków, a od 1234 osiadł w nim na stałe. Opanował też większość Wielkopolski i księstwo opolsko-raciborskie. A w ziemi sandomierskiej sprawował rządy opiekuńcze (w imieniu Bolesława Wstydliwego). Podjął starania o koronację dla swojego syna, Henryka Pobożnego. Gdy umierał, dzieło zjednoczenia ziem polskich pod berłem Henryków śląskich zdawało się być bliskie urzeczywistnienia.