+ Pokaż spis treści

Google Calendar (Kalendarz Google)

Kalendarz Google (Google Calendar)


Kalendarz Google


Stały kontakt z zespołem
Zawsze na czas i zgodnie z harmonogramem


Uporządkuj swój dzień dzięki Kalendarzowi i ustaw przypomnienia o wydarzeniach na telefonie lub w skrzynce odbiorczej. Dołączaj pliki i dokumenty do wydarzeń, aby mieć gotowe materiały na spotkania.


Uzgadnianie terminów dogodnych dla każdego


Udostępnianie kalendarza ułatwia znajdowanie wolnych terminów na spotkania ze współpracownikami. Inteligentna funkcja planowania sugeruje spotkania w terminach, które pasują wszystkim.


Publikowanie swojego kalendarza w internecie


Utwórz kalendarz z wydarzeniami i umieść go w swojej witrynie lub ustaw dostępne terminy spotkań, aby klienci sami mogli wybrać te, które im najbardziej pasują.


[Informacje Google]