+ Pokaż spis treści

Godło naszego kraju

Godło naszego kraju


- Kto ty jesteś?
- Polak mały.

- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.


1.   Godłem naszej ojczyzny jest biały orzeł na czerwonym tle. Na głowie nosi koronę, która symbolizuje niepodległość Polski. Dawniej korona oznaczała, że Polska była królestwem.

2.   Nie zawsze nasze godło wyglądało tak jak w chwili obecnej. Zmieniały się wizerunki orła i nie każdy był koronowany.

3.   Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, tłumaczy nam skąd orzeł pojawił się w godle państwowym. Zobaczył go Lech, w miejscu, które wybrał na swoją siedzibę, i obrał jako swój znak.