+ Pokaż spis treści

Go-Lab

Jesteś tu: TIK EDUKATOR / Repozytorium / Go-Lab

Go-Lab


Nauka przez doświadczenie


Projekt Go-Lab (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School) promuje naukowe laboratoria online / zdalne i wirtualne laboratoria do wykorzystania na dużą skalę w dziedzinie edukacji. Go-Lab Portal oferuje uczniom możliwość wykonywania eksperymentów naukowych w laboratoriach internetowych, natomiast nauczycielom pozwala wzbogacić swoje działania w klasie o ciekawe demonstracje.


Projekt Go-Lab ma na celu zachęcenie młodych ludzi do angażowania się w dziedzinie nauk ścisłych, ucząć umiejętności formułowania problemów naukowych i kultury uprawiania nauki, poprzez aktywne eksperymentowanie. Kierowany do uczniów od lat 10 do 18 lat, Go-Lab oferuje możliwość wykonywania spersonalizowanych eksperymentów naukowych w pracowniach online, w pedagogicznie obudowanej przestrzeni uczenia się, rozszerzonej o narzędzia współpracy.


Go-Lab Portal będzie więc oferować uczniom:


  • dostęp i korzystanie z instrumentów naukowych (zdalnie) i wirtualnych laboratoriów do badań
  • dostęp do danych badawczych i archiwów
  • korzystanie z zaawansowanych narzędzi do zbierania danych, analizy i wizualizacji
  • strukturyzowane przestrzenie uczenia oparte na dobrze zdefiniowanym cyklu badań
  • obudowę poznawczą procesu badań
  • udogodnienia i wsparcie dla komunikacji i współpracy


Laboratoria online mogą być wykorzystane w ramach edukacji szkolnej, ale także w samokształceniu, np. przez uczniów zainteresowanych poszczególnymi tematami naukowymi. Korzystając z pracowni internetowych, studenci nabywają także kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania badań i eksperymentów naukowych na profesjonalnym poziomie, a tym samym przygotowanie do przyszłego startu w nauce.

Tagi: go-lab