+ Pokaż spis treści

GEONExT

GEONExT


GEONExT jest to wolny program do geometrii napisany w Javie. Jest rozwinięty przez Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik (Wydział matematyki i jej dydaktyki) Uniwersytetu w Bayreuth w Niemczech i wypuszczony na licencji GNU General Public License.


Program do geometrii dynamicznej!


Program do geometrii dynamicznej pokazuje nowe drogi w uczeniu i nauczaniu matematyki, oferując możliwości niedostępne za pomocą kartki papieru czy tablicy oraz typowego zestawu przyrządów.


Geonext umożliwia uczenie się matematyki indywidualnie i w grupach w klasie. Zachęca do samodzielnego poszukiwania właściwego rozwiązania. Można go używać za darmo i udostępniać uczniom bez naruszania praw autorskich.


Geonext można na wiele sposobów używać na każdym szczeblu nauczania od szkoły podstawowej począwszy, aż po kursy dla nauczycieli. Z jednej strony można pracować z nim na pojedynczym stanowisku, ale także można go zaimplementować do środowiska HTML.


Na pojedynczym stanowisku używamy go jako narzędzie do tworzenia konstrukcji geometrycznych, do których zawsze można powrócić i dokonać zmian.


[informacje ze strony producenta]