Geometria

Powierzchnia koła jako granica

zobacz więcej

Odejmowanie wektorów

zobacz więcej

Dodawanie 3 wektorów

zobacz więcej

Dodawanie 2 wektorów

zobacz więcej

Metoda równoległoboku.

zobacz więcej

Przemienność dodawania.

zobacz więcej

Łączność dodawania.

zobacz więcej

Metoda trójkąta.

zobacz więcej

Kolejność dodawania.

zobacz więcej

Wektor przeciwny.

zobacz więcej

Odejmowanie wektorów.

zobacz więcej

Metoda składowych.

zobacz więcej

Przemienność odejmowania.

zobacz więcej

Rozkład wektora(a).

zobacz więcej

Rozkład wektora(b).

zobacz więcej

Wartość sumy wektorów.

zobacz więcej

Iloczyn wektorowy(a) 3D.

zobacz więcej

Współrzędne wektora.

zobacz więcej

Mnożenie wektora przez liczbę.

zobacz więcej

Iloczyn skalarny 3D.

zobacz więcej

Wartość sumy, a kąt.

zobacz więcej

Iloczyn wektorowy(b) 3D.

zobacz więcej

Dodawanie i odejmowanie wektorów.

zobacz więcej

Iloczyn wektorowy

zobacz więcej

Wersory

zobacz więcej

Algebraiczne dodawanie wektorów

zobacz więcej

Iloczyn skalarny 2 wektorów

zobacz więcej

Dodawanie wektorów

zobacz więcej

Okręgi.

zobacz więcej

Twierdzenie Pitagorasa

zobacz więcej

Zależność S(r)

zobacz więcej

Definicja cięciwy okręgu

zobacz więcej

Wektor w trzech wymiarach

zobacz więcej

Analiza geometryczna elipsy

zobacz więcej

Bryły obrotowe

zobacz więcej

Definicja okręgu

zobacz więcej

Definicja kosinusa

zobacz więcej

Definicja dwusiecznej kąta

zobacz więcej

Definicja koła

zobacz więcej

Definicja sinusa dowolnego kąta

zobacz więcej

Definicja prostej równoległej

zobacz więcej

Definicja prostej prostopadłej

zobacz więcej

Definicja promienia okręgu

zobacz więcej

Dodawanie wektorów 1

zobacz więcej

Definiowanie średnicy okręgu

zobacz więcej

Definiowanie półokręgu

zobacz więcej

Definicja symetralnej odcinka

zobacz więcej

Iloczyn l. zespolonej i skalara.

zobacz więcej

Geometria trójkąta

zobacz więcej

Dwusieczna kąta

zobacz więcej

Dodawanie wektorów 2

zobacz więcej

Kąt prosty

zobacz więcej

Kąt półpełny

zobacz więcej

Kąt ostry

zobacz więcej

Izometrie PM4

zobacz więcej

Konstrukcja prostej równoległej

zobacz więcej

Konstrukcja dwusiecznej kąta2

zobacz więcej

Konstrukcja dwusiecznej kąta

zobacz więcej

Klasyfikacja czworokątow

zobacz więcej

Konstruowanie prostej prostopadłej

zobacz więcej

Konstrukcja złotej spirali

zobacz więcej

Konstrukcja złotego prostokąta

zobacz więcej

Konstrukcja symetralnej odcinka

zobacz więcej

Ludolfina – liczba Pi

zobacz więcej

Liczby zespolone

zobacz więcej

Liczba zespolona razy skalar

zobacz więcej

Kosinus kąta ostrego

zobacz więcej

Mnożenie przez jednostkę urojoną

zobacz więcej

Mnożenie przez jednostkę urojoną

zobacz więcej

Metoda łamanej

zobacz więcej

Łuk okręgu

zobacz więcej

Obracanie wielokątów

zobacz więcej

Objętość prostopadłościanu

zobacz więcej

Nierówności liniowe

zobacz więcej

Mozaika tworzona przez obrót

zobacz więcej

Okrąg wpisany w trójkąt

zobacz więcej

Okrąg opisany na trójkącie

zobacz więcej

Okrąg Feuerbacha

zobacz więcej

Obrót punktu

zobacz więcej

Prosta Eulera

zobacz więcej

Proporcje trygonometryczne

zobacz więcej

Pomiar kątów

zobacz więcej

Parabola

zobacz więcej

Siatki wielościanów

zobacz więcej

Równanie prostej

zobacz więcej

Rodzaje trójkątów

zobacz więcej

Proste na płaszczyźnie

zobacz więcej

Suma liczb zespolonych

zobacz więcej

Suma kątów w trójkącie

zobacz więcej

Składowe wektora

zobacz więcej

Sinus kąta ostrego

zobacz więcej

Symetria osiowa

zobacz więcej

Symetria osiowa

zobacz więcej

Suma liczb zespolonych

zobacz więcej

Symetralna odcinka

zobacz więcej

Symetria środkowa

zobacz więcej

Symetrie

zobacz więcej

Symetria osiowa

zobacz więcej

Symetria środkowa

zobacz więcej

Symetrie

zobacz więcej

Symetrie

zobacz więcej

Symetrie

zobacz więcej

Symetrie

zobacz więcej

Symetrie P1

zobacz więcej

Symetrie CMM

zobacz więcej

Symetrie CMM

zobacz więcej

Symetrie CM

zobacz więcej

Symetrie P4

zobacz więcej

Symetrie P3

zobacz więcej

Symetrie P3

zobacz więcej

Symetrie P2

zobacz więcej

Symetrie P6M

zobacz więcej

Symetrie P4M

zobacz więcej

Symetrie P4G

zobacz więcej

Symetrie P4G

zobacz więcej

Symetrie PMM

zobacz więcej

Symetrie PMM

zobacz więcej

Symetrie PM

zobacz więcej

Symetrie PG

zobacz więcej

Tangens kąta ostrego

zobacz więcej

Środek ciężkości trójkąta

zobacz więcej

Ślimak Pitagorasa

zobacz więcej

Tangram – translacja i obrót

zobacz więcej

Twierdzenie Pitagorasa

zobacz więcej

Translacja o wektor

zobacz więcej

Translacja o wektor

zobacz więcej

Translacja

zobacz więcej

Układanki geometryczne

zobacz więcej

Układ kartezjański, a biegunowy

zobacz więcej

Twierdzenie sinusów

zobacz więcej

Twierdzenie Pitagorasa (3)

zobacz więcej

Wielościany. Związek Eulera.

zobacz więcej

Wielościany foremne

zobacz więcej

Wielokąty foremne

zobacz więcej

Układy nierówności liniowych

zobacz więcej

Współrzędne biegunowe

zobacz więcej

Współrzędne biegunowe

zobacz więcej

Współrzędne biegunowe

zobacz więcej

Własności geometryczne paraboli

zobacz więcej

Wysokości i ortocentrum

zobacz więcej

Wykres funkcji sinus

zobacz więcej

Wykres funkcji cosinus

zobacz więcej

Współrzędne biegunowe

zobacz więcej

Wysokości i ortocentrum

zobacz więcej

Wyznaczanie ortocentrum

zobacz więcej

Złoty podział

zobacz więcej

Podstawowe wielościany

zobacz więcej

Tablica GEOPLAN

zobacz więcej

Definicja radiana

zobacz więcej

Figury o równym obwodzie

zobacz więcej

Figury obrotowe: kula

zobacz więcej

Figury obrotowe: stożek

zobacz więcej

Figury obrotowe: stożek

zobacz więcej

Figury obrotowe: stożek

zobacz więcej

Figury obrotowe: stożek

zobacz więcej

Spirala Archimedesa

zobacz więcej

Obwód kwadratu i koła

zobacz więcej

Figury obrotowe: stożek

zobacz więcej

Figury obrotowe: walec

zobacz więcej

Sześciokąt z trójkątów

zobacz więcej

Sześciokąt foremny

zobacz więcej

Spirala hiperboliczna

zobacz więcej

Spirala logarytmiczna

zobacz więcej

Warstwowe układy sześcianów

zobacz więcej

Szkicowanie spirali Archimedesa

zobacz więcej

Twierdzenie Talesa

zobacz więcej

Trójkąty możliwe i niemożliwe

zobacz więcej

Budowniczy powierzchni (html5)

zobacz więcej

Wielokąt w układzie współrzędnych

zobacz więcej

Złoty podział

zobacz więcej

Złoty podział

zobacz więcej

Proste i ich równania (html5)

zobacz więcej

Dodawanie wektorów

zobacz więcej

Twierdzenie Talesa (okrąg) (html5)

zobacz więcej

Trójkąt (html5)

zobacz więcej

Kąty w okręgu (html5)

zobacz więcej

Twierdzenie Pitagorasa (html5)

zobacz więcej

Okręgi bliźniacze Archimedesa (html5)

zobacz więcej

Łańcuch Pappusa (html5)

zobacz więcej

Bryły platońskie (html5)

zobacz więcej

Funkcje trygonometryczne kąta (html5)

zobacz więcej

Objętość kuli (zasada Cavalieriego) (html5)

zobacz więcej

Składniki wektora (html5)

zobacz więcej

Równanie wektorowe prostej w przestrzeni trójwymiarowej (html5)

zobacz więcej

Czworokąt opisany na okręgu (html5)

zobacz więcej

Czworokąt wpisany w okrąg (html5)

zobacz więcej

Funkcje trygonometryczne (html5)

zobacz więcej

Działania na wektorach  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Trójkąt sferyczny (html5)

zobacz więcej

Poszukiwanie skarbu (3 wektory) (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Poszukiwanie skarbu (1 wektor) (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Trójkąty prostokątne (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Równania krzywych sinusoidalnych (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Dodawanie wektorów (html5)

zobacz więcej

Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych  (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Rozkład wektora na składowe (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wizualizacja krzywych sinusoidalnych (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Cechy wektora (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wektor położenia w przestrzeni 3D (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Kąty w okręgu

zobacz więcej

Kąty w trójkącie

zobacz więcej

Superpozycja fal sinusoidalnych (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Okrąg opisany na trójkącie

zobacz więcej

Czworokąt środki

zobacz więcej

Własności deltoidu

zobacz więcej

Środek ciężkości trójkąta

zobacz więcej

Proste i kąty

zobacz więcej

Ortocentrum trójkąta

zobacz więcej

Okrąg wpisany w trójkąt

zobacz więcej

Twierdzenie Pitagorasa

zobacz więcej

Warunek istnienia trójkąta

zobacz więcej

Pięciokąt foremny

zobacz więcej

Kąt między styczną i cięciwą

zobacz więcej

Czworokąt wpisany w okrąg

zobacz więcej

Czworokąt opisany na okręgu

zobacz więcej

Deltoid środki

zobacz więcej

Współrzędne wektora (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl