Geografia fizyczna

Geografia fizyczna

Wahadło Foucaulta1
Płyty tektoniczne
Efekt cieplarniany
Lodowiec
Fałdy i uskoki
Wahadło Foucaulta2
Długość dnia
Wewnętrzna struktura ziemi
Prekambr
Reżim niwalno-pluwialny
Reżim niwalny
Reżim pluwialny
Symulator ekliptyki (Zodiak)
Symulator faz Księżyca
Fazy Księżyca
Długość dnia
Symulator pór roku i ekliptyki
Symulator osi obrotu
Fazy Księżyca i Diagram horyzontu
Wirtualny globus
Mapa z siatką walcową
Ścieżki Słońca
Symulator ruchów Słońca
Współrzędne geograficzne
Układ Słoneczny
Fazy Księżyca
Prawa Keplera
Bieguny niebieskie (html5)
Planetarne klimaty: delikatna równowaga (html5)
Wahadło Foucaulta (flash)
Pozorny ruch gwiazdy (html5)
Fazy Księżyca i pływy morskie
Fazy Księżyca. Model z pływami morskimi
Pole magnetyczne Ziemi i magnesu sztabkowego