Geografia fizyczna

Wahadło Foucaulta1

zobacz więcej

Płyty tektoniczne

zobacz więcej

Efekt cieplarniany

zobacz więcej

Lodowiec

zobacz więcej

Fałdy i uskoki

zobacz więcej

Wahadło Foucaulta2

zobacz więcej

Długość dnia

zobacz więcej

Wewnętrzna struktura ziemi

zobacz więcej

Prekambr

zobacz więcej

Reżim niwalno-pluwialny

zobacz więcej

Reżim niwalny

zobacz więcej

Reżim pluwialny

zobacz więcej

Symulator ekliptyki (Zodiak)

zobacz więcej

Symulator faz Księżyca

zobacz więcej

Fazy Księżyca

zobacz więcej

Długość dnia

zobacz więcej

Symulator pór roku i ekliptyki

zobacz więcej

Symulator osi obrotu

zobacz więcej

Fazy Księżyca i Diagram horyzontu

zobacz więcej

Wirtualny globus

zobacz więcej

Mapa z siatką walcową

zobacz więcej

Ścieżki Słońca

zobacz więcej

Symulator ruchów Słońca

zobacz więcej

Współrzędne geograficzne

zobacz więcej

Układ Słoneczny

zobacz więcej

Fazy Księżyca

zobacz więcej

Prawa Keplera

zobacz więcej

Bieguny niebieskie (html5)

zobacz więcej

Planetarne klimaty: delikatna równowaga (html5)

zobacz więcej

Pory roku (html5) 
Źródło
zobacz więcej 

Wahadło Foucaulta (flash)

zobacz więcej

Pozorny ruch gwiazdy (html5)

zobacz więcej

Fazy Księżyca i pływy morskie

zobacz więcej

Fazy Księżyca. Model z pływami morskimi

zobacz więcej

Pole magnetyczne Ziemi i magnesu sztabkowego

zobacz więcej
Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl