+ Pokaż spis treści

Funkcja wykładnicza

 
Funkcją wykładniczą nazywamy funkcję postaci: , gdzie
 
Dziedziną każdej funkcji wykładniczej jest zbiór liczb rzeczywistych , a zbiorem wartości zbiór liczb rzeczywistych dodatnich

Wykres funkcji wykładniczej nazywa się krzywą wykładniczą.
 
Własności funkcji wykładniczych
 
Własności funkcji wykładniczych są przedstawione w tabeli:
 
 
Dziedzina
Zbiór wartości
Monotoniczność
Funkcja malejąca
Funkcja rosnąca
Różnowartościowość
Funkcja różnowartościowa
Funkcja różnowartościowa
Wartość funkcji dla argumentu zerowego
Wykres
  
Symetria wykresów funkcji ax (1/a)x
 
Wykresy funkcji: 
są symetryczne względem osi OY, ponieważ: 
Funkcja wykładnicza jest funkcją ciągłą spełniającą warunek: 

dla