+ Pokaż spis treści

Formy wypowiedzi


Jeśli jesteś uczniem czwartej lub piątej klasy, przeczytaj sobie o opowiadaniu, opisie i liście. Wśród przykładów będą tam i takie, które dotyczą znanych ci już lektur. Przyda ci się też rozdział o dialogu, bo musisz już umieć zapisywać go i wplatać w tok opowiadania. Spróbuj też poczytać o tle, ale nie przejmuj się, jeśli wiadomości i umiejętności z nim związane uznasz za zbyt trudne. Na ich opanowanie masz jeszcze czas. W każdym rozdziale znajdziesz przykład zarówno dobrej, jak i złej pracy. Koniecznie przeczytaj komentarz do obu.

Jeśli chodzisz już do szóstej klasy, będą ci potrzebne wiadomości o opowiadaniu (oraz związanym z nim dialogu i tle wydarzeń), opisie i liście, a także sprawozdaniu, streszczeniu i charakterystyce. Może ci się też przydać rozdział o kartce z pamiętnika, zaproszeniu i telegramie. Jesteś w dobrej sytuacji, bo większość przykładowych prac wiąże się ze znanymi ci już lekturami. Ucz się zarówno na pozytywnych, jak i na negatywnych spośród podanych przykładów.

Jeśli uczysz się w gimnazjum lub w ostatniej w historii ósmej klasie, a nawet chodzisz już do liceum, ale nauczyciele narzekają na twoje wypracowania, możesz przeglądać wszystkie rozdziały. Pamiętaj jednak, że obecnie nauczyciel ma prawo wyboru programu nauczania i podręcznika, a w związku z tym istnieje możliwość, że będziesz ćwiczył np. opis przeżyć wewnętrznych w pierwszej klasie, a twoi koledzy z innego gimnazjum zakończą rok bez znajomości tej formy wypowiedzi. Niezależnie od tej dowolności zasady ciekawego, przekonującego i pięknego przekazywania myśli i spostrzeżeń są niezmienne.

Trzy rozdziały nie dotyczą bezpośrednio konkretnych form wypowiedzi. Rozdział temat wolny pokazuje różne możliwości łączenia elementów poszczególnych form. Korzystanie z niego ma sens wtedy, gdy już znasz zasady pisania rozprawki, opisu, charakterystyki itp. Możesz też ocenić bogactwo swego słownictwa i giętkość języka zaglądając do ćwiczeń słownikowych. Jeśli natomiast masz kłopoty z ciekawymi wstępami i zakończeniami swoich prac, zajrzyj do ćwiczeń kompozycyjnych.

Trzy rozdziały (dialog, cytat i tło) dotyczą umiejętności pomocniczych: wplatania rozmów i słów innych osób do naszego własnego tekstu oraz umieszczania wydarzeń na ciekawym tle.

Nie traktuj tego poradnika jako zbioru ściąg. Są tu gotowe prace, ale przepisując je, po raz kolejny oszukasz samego siebie. Skuś się i skorzystaj z proponowanych instrukcji i porad. Jeśli potraktujesz je uczciwie i poważnie, nie ma mowy, żeby nie przyniosły efektu.

Połamania pióra!