+ Pokaż spis treści

Fizyka w windzie (html5)

Fizyka w windzie (html5)
  PEŁNY EKRAN  

 

Symulacja przedstawia sytuację osoby w windzie, jadącej jedno piętro do góry.

Spróbuj naszkicować rozkłady sił dla danej osoby, windy i dla układu człowiek-winda. Po pierwsze, przedstaw rozkład, gdy układ pozostaje w stanie spoczynku. Następnie pokaż, co zmieni się, gdy winda przyspiesza, porusza się w górę ze stałą prędkością i porusza się w górę zwalniając (przyspieszenie w dół).

Symulacja pokazuje rozkład sił dla wszystkich tych przypadków ale upewnij się najpierw, czy potrafisz to zrobić sam(a).


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.


Tłumaczenie Edukator.pl