Fizyka relatywistyczna

Fizyka relatywistyczna

Dylatacja czasu
Precesja peryhelium
Zasada Macha
Doświadczenie Michelsona-Morleya
Paradoks Bliźniąt
Dylatacja czasu
Kontrakcja Lorentza
Przykład dylatacji czasu (html5)
Kontrakcja
Kontrakcja jest niewidoczna.
Względność Równoczesności.
Zegar świetlny
Spoglądamy w przeszłość - symulator
Doświadczenie Michelsona-Morleya
Kontrakcja długości i wygląd obiektów relatywistycznych (flash)
Doświadczenie Michelsona-Morleya