Baza wiedzy

Finale Nebensätze

Język niemiecki - Finale Nebensätze


damit/um...zu

 1. Zdania z "damit" oraz "um...zu" wyrażają cel danej czynności lub zamiar.
 2. "damit"/"um...zu" możemy przetłumaczyć jako "aby", "żeby".
 3. Przy takich samych podmiotach w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym stosujemy "um...zu", przy różnych - "damit".

Przykłady:
 • Die Mutter gibt mir das Geld, damit ich die Rechnung bezahle.
  różne podmioty - zdanie z "damit"
  (Mama daje mi pieniądze, żebym zapłaciła rachunek).

 • Ich rufe den Kellner, um die Rechnung zu bezahlen.
  (Wołam kelnera, żeby zapłacić rachunek).

Należy odróżnić zdania, w których stosujemy "damit" od zdań z "weil":
 • Ich gehe zum Arzt, weil ich Fieber habe.
  (Idę do lekarza, ponieważ mam gorączkę).

 • Ich gehe zum Arzt, damit er mich untersucht.
  (Idę do lekarza, żeby mnie zbadał).
Dodaj do swoich materiałów