Filtr dolnoprzepustowy (RC)

Filtr dolnoprzepustowy (RC)
  PEŁNY EKRAN  

Filtr dolnoprzepustowy zbudowany z rezystora i kondensatora. Filtr górnoprzepustowy przepuszcza niższe częstotliwości, a tłumi wyższe częstotliwości. Częstotliwość sygnału wejściowego nieustannie się zmienia, przemiatając częstotliwość w górę i w dół widma w celu pokazania zmian na wyjściu.

Częstotliwość graniczna (powyżej której tłumienie przekracza 3 dB) jest widoczna w prawym dolnym rogu, jako "f.3dB".

 
         
 

Źródło