+ Pokaż spis treści

Falsyfikowalność F = ma

Falsyfikowalność F = maFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

F = ma zawiera definicję siły i określa masę. Ale prawo to podlega także falsyfikacji.

Rozważmy powtarzalny system wytwarzania siły, np. przewodnik z prądem w jednorodnym polu magnetycznym. Możemy to wykorzystać, aby przyspieszać przedmioty o wcześniej wyznaczonych masach (możemy też działać z różnymi wcześniej wyznaczonymi siłami). W każdym przypadku spodziewamy się przyspieszenia zgodnego z zależnością F = ma. Jakikolwiek wyjątek narusza to prawo. Tak więc II zasada dynamiki jest sprawdzalna i falsyfikowalna.