Fale mechaniczne, ogólne własności

Fale mechaniczne, ogólne własności

Fourier: Konstruowanie fal
Efekt Dopplera 1
Składanie ruchów falowych
Interferencja fal
Efekt Dopplera 2
Fale stojące
Fale stojące 2
Fala stojąca 3
Fala biegnąca
Fala podłużna
Ruch falowy
Zmiana długości fali
Dudnienia (html5)
Przykład efektu Dopplera (html5)
Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadę Huygensa) (html5)
Interferencja dwóch fal (html5)
Podłużna fala stojąca (html5)
Fala stojąca (superpozycja fali padającej z falą odbitą) (html5)
Fala prostokątna
Odbicie fali
Załamanie fali
Faza przy odbiciu
Fale stojące
Falowanie
Zasada Huygensa
Fala biegnąca
Interferencja
Fale na wodzie1
Fale na wodzie2
Fala stojąca
Odbicie w dwóch wymiarach
Długość fali
Równanie fali
Równanie fali2
Superpozycja pulsów
Różnica faz1
Różnica faz2
Źródło w ruchu
Puls1
Puls2
Fala stojąca.
Superpozycja
Składowe harmoniczne
Zjawisko Dopplera
Dudnienia
Interferencja1
Dwa źródła
Mody
Przesunięcie fazowe
Fala poprzeczna
Fala podłużna
Dwa źródła
Fazy przeciwne
Interferencja2
Dudnienia
Dyfrakcja na szczelinie
Dyfrakcja na dwóch szczelinach
Dyfrakcja na przeszkodzie
Dyfrakcja na szczelinie
Fala podłużna
Fala w sprężynie
Meksykańska fala
Interferencja od 2 źródeł
Różnica faz
Fala w sprężynie
Interferencja. Dwa źródła.
Fala poprzeczna
Interferencja. Kilka źródeł.
Interferencja destruktywna
Doświadczenie Younga
Dyfrakcja na szczelinie
Interferencja od dwóch źródeł
Interferencja 2
Impuls falowy
Zjawisko Dopplera
Interferencja 1
Fala stojąca
Charakterystyka fali
Załamanie fali
Zasada Huygensa
Fala Poprzeczna
Zasada Huygensa, a dyfrakcja
Załamanie Fali
Fala podłużna
Zasada Huygensa – fala płaska
Zasada Huygensa – fala kulista
Interferencja od dwóch źródeł
Fale Morskie
Mody drgań
Załamanie fali
Prędkość fali
Zjawisko Dopplera
Fale na linie (html5)
Dyfrakcja
Doświadczenie Younga
Interferencja fal
Ruch fali i oscylacje punktu (HTML5)
Fala podłużna (html5)
Fale na linie (html5)
Interferencja impulsów (html5)
Fala poprzeczna (html5)
Wyznaczanie prędkości dźwięku (html5)
Interferencja konstruktywna i destruktywna (html5)
Dudnienia (html5)
Fala z wahadeł sprężynowych (html5)
Interferencja i dyfrakcja na jednej i dwóch szczelinach (html5)
Fale stojące w rurze (html5)
Odbicie (html5)
Wykres do efektu Dopplera (html5)
Efekt Dopplera (html5)
Składanie drgań (flash)
Interferencja i powstawanie dudnień
Fale stojące (flash)
Fale wahadłowe (flash)
Falownica Juliusa (flash)
Wahadło Galileusza (flash)
Tagi: fizyka aplety