Fale elektromagnetyczne, ogólne własności

Fale elektromagnetyczne, ogólne własności

Efekt Dopplera 1
Cząsteczki i promieniowanie elektromagnetyczne (html5)
Mikrofale
Fourier: Konstruowanie fal
Dyfrakcja - jedna szczelina
Dyfrakcja - dwie szczeliny
Składanie ruchów falowych
Interferencja 1
Fale radiowe
Efekt Dopplera 2
Fala elektromagnetyczna
Fale stojące
Fale stojące 2
Fala stojąca 3
Fala biegnąca
Dudnienia (html5)
Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (html5)
Aplikacja z serwisu TiK.edukator.
Fala elektromagnetyczna (html5)
Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadę Huygensa) (html5)
Interferencja dwóch fal (html5)
Modulacja amplitudy AM.
Modulacja częstotliwości FM.
Układ drgający RLC (html5)
Fala stojąca (superpozycja fali padającej z falą odbitą) (html5)
Dyfrakcja.
Dyfrakcja na otworze.
Interferencja.
Fala prostokątna.
Polaroidy.
Fala prostokątna
Spektrum ciała doskonale czarnego
Zasada Huygensa
Doświadczenie Younga
Promieniowanie tła
Polowanie na egzoplanety
Odbiór fali UHF(1)
Odbiór fali UHF(2)
Fala elektromagnetyczna
Fale elektromagnetyczne
Doświadczenie Younga
Drgania elektryczne
Doświadczenie Younga
Fala poprzeczna
Doświadczenie Younga – wstęp
Interferencja 1
Doświadczenie Younga
Doświadczenie Younga
Dyfrakcja na szczelinie
Załamanie fali2
Charakterystyka fali
Interferencja 2
Załamanie fali1
Prędkość radialna
Siatka dyfrakcyjna
Interferencja na cienkiej błonie
Załamanie fali
Załamanie Fali
Zasada Huygensa
Metoda Fizeau
Doświadczenie Younga
Dyfrakcja
Załamanie fali
Zasada Huygensa, a dyfrakcja
Fala Poprzeczna
Filtr polaryzacyjny
Energia słoneczna
Interferencja fal
Doświadczenie Younga
Fala elektromagnetyczna
Lampa rentgenowska
Fala poprzeczna (html5)
Interferencja i dyfrakcja na jednej i dwóch szczelinach (html5)
Interferencja konstruktywna i destruktywna (html5)
Odbicie (html5)
Interferencja światła na podwójnej szczelinie (html5)
Interferencja w cienkich warstwach
Odbicie i załamanie światła (html5)
Widmo fal elektromagnetycznych (html5)
Planetarne klimaty: delikatna równowaga (html5)
Zasada Fermata na przykładzie modelu załamania
Załamanie a zasada Fermata (html5)
Załamanie, rola czasu i prawo Snelliusa (html5)
Całkowite wewnętrzne odbicie (html5)
Załamanie światła na płytce równoległościennej (html5)
Zwierciadła i czas (html5)
Załamanie fal (html5)
Odbicie, czas i prawo odbicia (html5)
Odbicie i rola czasu (html5)
Tagi: fizyka aplety