+ Pokaż spis treści

Fala uderzeniowa

Fala uderzeniowaFlash (.swf) swf Program dla Windows(.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Animacja pokazuje źródło sferycznych powierzchni falowych, każda o środku w puncie, w którym było źródło gdy powierzchnia powstawała.. W tym przypadku prędkość vs źródła przekracza prędkość fali v (vs> v). Ponieważ vs> v, widzimy, że środek każdego okręgu leży na prawo (poza) poprzednią powierzchnią falową. To dlatego, że źródło przebywa drogę vsT w czasie T, w porównaniu do zaledwie vT dla powierzchni falowej. W konsekwencji, powierzchnie falowe szybko się przecinają. W dwóch wymiarach, wspólną styczna do wszystkich okręgów są dwie linie, wzdłuż których drgania się sumują dając wysoką amplitudę ciśnienia: falę uderzeniową.

W trzech wymiarach (gdzie powierzchnie falowe są sferami), fala uderzeniową jest stożek, jak to sugerujemy tu przez cieniowanie. Nasz schemat pokazuje tylko jedną częstotliwość i długość fali. Jednakże, jeśli źródłem fali jest naddźwiękowy samolot, tworzone są wszystkie częstotliwości i długości fal i stożek jest ciągły.

Ostatnie klatki animacji pokazują trójkąt prostokątny o bokach kąta vT i vsT, z którego można zobaczyć, że pół-kąt θ stożka spełnia warunek sin θ = v / vs

Stosunek vs / v jest jednym z kilku bezwymiarowych parametrów stosowanych w badaniu płynów: nazywa się liczbą Macha. Samolot leciał z dwukrotną prędkością dźwięku – miał 2 Machy.