+ Pokaż spis treści

Epodręczniki.pl

epodreczniki.pl


Serwis epodreczniki.pl, administrowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (IChB PAN PCSS), udostępnia e-podręczniki oraz uzupełniające zasoby metodyczne i dydaktyczne tworzone w ramach projektu e-podręczniki do kształcenia ogólnego – projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Głównym celem projektu jest opracowanie i udostępnienie w ramach pilotażu bezpłatnych e-podręczników i dodatkowych zasobów edukacyjnych na platformie technologicznej.

 


Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

  • nowoczesna platforma edukacyjna do tworzenia i udostępniania e-podręczników na zasadach pełnej otwartości (materiały zawarte w tych podręcznikach będą publikowane na wolnych licencjach);
  • udostępnione minimum 18 opracowanych e-podręczników do kształcenia ogólnego;
  • udostępnione minimum 2 500 zasobów metodycznych i dydaktycznych uzupełniających e-podręczniki;
  • 40% uczniów i nauczycieli z ok. 13 000 szkół podstawowych, 7 000 gimnazjów oraz 6 000 szkół ponadgimnazjalnych wykorzystuje e-podręczniki jako materiały wspomagające w  prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
  • opracowany program szkolenia oraz materiały szkoleniowe dotyczące korzystania z  e-podręcznika.


[źródło: http://blog.epodreczniki.pcss.pl/o-projekcie/]E-podręczniki LITE mobilne narzędzie wspomagające pracę z serwisem internetowym epodreczniki.pl