+ Pokaż spis treści

Energia w polu grawitacyjnym2

Energia w polu grawitacyjnym2Flash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Ruch ciała wyrzuconego prostopadle do powierzchni Ziemi z prędkością v0 równą II prędkości kosmicznej vesc (prędkość ucieczki). Energia mechaniczna E takiego ciała jest równa zero. Na wykresie obserwujemy zmiany energii potencjalnej, a na diagramie: całkowita energia mechaniczna (pozostaje stała) E = K + U = 0; słupek czerwony – energia kinetyczna K; słupek fioletowy – energia potencjalna U.