+ Pokaż spis treści

Energia w polu grawitacyjnym1

Energia w polu grawitacyjnym1Flash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Macmac_app

Ruch ciała wyrzuconego prostopadle do powierzchni Ziemi z prędkością v0 mniejszą od II prędkości kosmicznej vesc (prędkość ucieczki). Energia mechaniczna E takiego ciała jest ujemna. Na wykresie obserwujemy zmiany energii potencjalnej, a na diagramie: słupek biały – całkowita energia mechaniczna (pozostaje stała) E = K + U; słupek czerwony – energia kinetyczna K; słupek fioletowy – energia potencjalna U.