+ Pokaż spis treści

Energia potencjalna (html5)

Energia potencjalna (html5)
  PEŁNY EKRAN  

Za pomocą tej tej symulacji można badać elektrostatyczną energię potencjalną związaną z dwoma oddziaływującymi naładowanymi cząstkami, w zależności od odległości między nimi. Wykres przedstawia energię potencjalną ruchomego ładunku, umieszczonego z prawej strony. Zauważ, że wektory przyłożone do cząstek to wektory sił. Korzystając z przycisków, można wykreślić energię potencjalną w zależności od różnych funkcji odległości.


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.


Tłumaczenie Edukator.pl