Elementy fizyki atomowej i jądrowej

Elementy fizyki atomowej i jądrowej

Rozpad alfa
Oddziaływanie atomów (html5)
Rozpad Beta
Budujemy atom (html5)
Modele atomu wodoru
Izotopy i masa atomowa (html5)
Rozpad promieniotwórczy
Rozpad jądra
Datowanie – gra
Promieniotwórczość naturalna
Rozpad promieniotwórczy
Parametr zderzenia
Szeregi promieniotwórcze
Rozpad promieniotwórczy (html5)
Promieniotwórczość naturalna.
Cyklotron
Cykl protonowy
Cykl CNO
Energia słoneczna
Charakterystyka I(U)
Reakcja jądrowa
Szereg promieniotwórczy
Rozpad promieniotwórczy
Promieniowanie
Spektroskop
Eksperyment Rutherforda
Modele atomu
Model atomu Bohra
Eksperyment Francka-Hertza
Teoria Bohra budowy atomu wodoru (html5)
Model rozpadów promieniotwórczych
Model rzutów kostkami
Tagi: fizyka aplety