Elementy fizyki atomowej i jądrowej

Rozpad alfa

zobacz więcej

Oddziaływanie atomów (html5)

zobacz więcej

Rozpad Beta

zobacz więcej

Budujemy atom (html5)

zobacz więcej

Modele atomu wodoru

zobacz więcej

Izotopy i masa atomowa (html5)

zobacz więcej

Rozpad promieniotwórczy

zobacz więcej

Rozpad jądra

zobacz więcej

Datowanie – gra

zobacz więcej

Promieniotwórczość naturalna

zobacz więcej

Rozpad promieniotwórczy

zobacz więcej

Parametr zderzenia

zobacz więcej

Szeregi promieniotwórcze

zobacz więcej

Rozpad promieniotwórczy (html5)

zobacz więcej

Promieniotwórczość naturalna.

zobacz więcej

Cyklotron

zobacz więcej

Cykl protonowy

zobacz więcej

Cykl CNO

zobacz więcej

Energia słoneczna

zobacz więcej

Charakterystyka I(U)

zobacz więcej

Reakcja jądrowa

zobacz więcej

Szereg promieniotwórczy

zobacz więcej

Rozpad promieniotwórczy

zobacz więcej

Promieniowanie

zobacz więcej

Spektroskop

zobacz więcej

Eksperyment Rutherforda

zobacz więcej

Modele atomu

zobacz więcej

Model atomu Bohra

zobacz więcej

Eksperyment Francka-Hertza

zobacz więcej

Częstotliwości przy zmianach poziomów energetycznych (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Lampa elektronowa Thomsona (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Teoria Bohra budowy atomu wodoru (html5)

zobacz więcej

Okres połowicznego zaniku (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Detekcja promieniowania (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Ekranowanie promieniowania (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Widmo emisyjne (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Energia wiązania jądra (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Rozpraszanie  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Model rozpadów promieniotwórczych

zobacz więcej

Model rzutów kostkami

zobacz więcej

Czas połowicznego rozpadu 1 (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Czas połowicznego rozpadu 2 (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Pole elektryczne od dwóch ładunków  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Spektrometr masowy (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl