+ Pokaż spis treści

Elektroskop i indukcja2

Elektroskop i indukcja2Flash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Zbliżenie ciała naelektryzowanego odpowiada wprowadzeniu ciała do pola elektrycznego. W przewodniku wprowadzonym do pola elektrycznego ładunki swobodne przesuwają się tak, by wewnątrz przewodnika nie było pola elektrycznego. W wyniku czego przewodnik pozostaje elektrycznie obojętny (tak jak przed zbliżeniem) jako całość, ale jego części uzyskują ładunek elektryczny zwany ładunkiem indukowanym.
Elektroskop listkowy składa się z pionowego metalowego pręta, na którego końcu są przymocowane przegubowo dwa prostokątne listki z cienkiej i lekkiej folii przewodzącej prąd. Wykorzystuje zjawisko odpychania się jednoimiennych ładunków elektrycznych. Wielkość odchylenia listków zależy od zgromadzonego na nich ładunku. (Wikipedia)

Kouichi Yuasa
http://www.wainet.ne.jp/~yuasa/Pl.htm