Efekt fotoelektryczny (html5)

  PEŁNY EKRAN  

Aplet symuluje eksperymenty von Lenarda i Millikana, które przyczyniły się do zrozumienia zjawiska fotoelektrycznego i doprowadziły do ostatecznej akceptacji (aczkolwiek niechętnie) kwantowej hipotezy Einsteina. Umożliwia zbieranie danych dla symulowanych eksperymentów fotoelektrycznych i zawiera bibliotekę powszechnie stosowanych katod metalowych.

 
         
 

Źródło:
http://www.kcvs.ca/site/index.html

Warunki korzystania
Aplety KCVS mogą być linkowane i swobodnie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów i inne osoby zainteresowane.

Do użytku komercyjnego należy skontaktować się Brian Martin lub Peter Mahaffy