+ Pokaż spis treści

Efekt Dopplera (html5)

Efekt Dopplera (html5)
  PEŁNY EKRAN  

Symulacja efektu Dopplera. Można ustawić zarówno początkowe położenie i prędkość źródła (mała niebieska kropka), jak i początkowe położenie i prędkość obserwatora (zielony prostokąt), a następnie obserwować powierzchnie falowe emitowane przez źródło i docierające do obserwatora. Źródło spoczywające emituje częstotliwość 100 Hz, fo oznacza obserwowaną częstotliwość (odbieraną przez obserwatora).


Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.


Tłumaczenie Edukator.pl