+ Pokaż spis treści

Dźwignia jednostronna

Dźwignia jednostronnaFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Moment siły
dinamometro – dynamometr; distancia – odległość (ramię siły); portapesas – ciężar na uchwycie; quitar pesas – usuń ciężarek
Klikając na ciężarek umieszczamy go w uchwycie. Po najechaniu kursorem na uchwyt, możemy go przeciągnąć (wciśnięty lewy przycisk), zmieniając punkt przyłożenia siły.

CELE
1 - Obliczanie momentu siły
2 - Stosowanie pojęcia momentu siły do badania równowagi dźwigni jednostronnej.

MATERIAŁY I METODA
dynamometr, linijka z podziałką, odważniki, uchwyt.
Umieszczamy różne ciężarki w uchwycie wagi w różnych odległościach od osi obrotu. Odczytujemy wskazania dynamometru.

DZIAŁANIA
Umieszczamy w uchwycie masę 200g i odczytujemy wskazania wagi (dynamometru) wypełniając tabelkę.


 d (cm)     1        3         4         5         6         7         8         9         10    
 Fd(N)                  

d odległość od osi obrotu uchwytu masy.
Fd siła wskazywana przez dynamometr.

Powtórz pomiary podczepiając do uchwytu 2 ciężarki 200g, a następnie 3 ciężarki 200g.
Określ w każdym przypadku ciężar zawieszonej masy (pomijamy masę belki; g = 10 m/s2)
Sprawdź, że we wszystkich przypadkach, moment siły ciężkości zawieszonej masy równa się momentowi siły wywieranej przez dynamometr:

Muchwyt wagi = Mdynamometru
P·d = F·10 cm

Salvador Hurtado Fernández
http://labovirtual.blogspot.com/search/label/Momento%20de%20una%20fuerza