+ Pokaż spis treści

Dźwięk

Dźwięk


1. Nagrywanie dżwięku w Obrazach Aktywnych


Aby nagrywać komentarze, pytania i odpowiedzi w oprogramowaniu, wybierz szablon "Audio" i włącz mikrofon komputera.


Domyślnie tryb audio nie jest aktywny z powodu patentów na format MP3. Plik, który nie jest dostarczony w trakcie instalacji, należy samodzielnie dodać do Obrazów-Aktywnych.

Zobacz w dziale  "Pobierz i zainstaluj" na stronie Aktywnych Obrazów aby zainstalować ten plik.


W Obrazach-Aktywnych pasek narzędziowy nagrywania obejmuje:

 • Images Actives: Kontrolki nagrywaniaprzycisk "Nagrywanie";
 • "Play", aby odsłuchać nagranie;
 • "Stop", aby zatrzymać nagrywanie lub odtwarzanie;
 • "timeline", który pokazuje postęp nagrywania lub odtwarzania;
 • przycisk do importu pliku dźwiękowego, który otwiera okno przeglądarki pozwalające go szukać ( plik WAV)


Tryb Odkrywanie-Audio:

 • wpisz tytuł aktywnego obrazu (pojawi się na aktywnym obrazie);
 • nagraj "Opis ogólny";
 • nagraj "Opis szczegółu" do każdego detalu (tytuły szczegółów nie pojawią się na aktywnym obrazie).


Tryb audio Quiz:

 • wpisz tytuł aktywnego obrazu (pojawi się na aktywnym obrazie);
 • nagraj "Polecenie" (odtwarzanie po kliknięciu na pierwszy przycisk w prawym górnym rogu aktywnego obrazu);
 • kod do blokowania odpowiedzi może być wprowadzony. Patrz: Pytania-odpowiedzi i blokada;
 • nagraj "Pytanie o szczegół" (odtwarzanie po kliknięciu szczegółu);
 • nagraj "Odpowiedź na pytanie" (odtwarzanie po kliknięciu przycisku "Odpowiedź").

W trybie audio, nie można wyeksportować aktywnego obrazu dopóki nie nagra się ogólnego opisu i legend (lub pytań i odpowiedzi na nie) dla każdego szczegółu.


2. Aby nagrać na zewnętrznej aplikacji (wkrótce)